Gönderen: daskuza | 27 Ağustos 2010

Arapgir’in Mahalleleri-2

11- HOCAALİ MAHALLESİ: Çarşıya 100 m. mesafededir. Kuzeyinde Yeni Mahalle, batısında Aşağı Çörenge, güneyinde ve doğusunda Berenge Mahalleleri ile çevrilidir. Yerleşim yeri oldukça engebeli, suyu biraz az olan mahallelerimizdendir. Bu mahallemizde Saruhalikgil, Karagözgil, Başeskigil, Yurtseverler, Antıranikgil, Mercimekcigil, Karnik Ağagil, Kürkçügil, Bayındıroğlugil, Kavuncugil, Keçecigil, Bölükbaşıgil, Topal Hamdigil, Kızılbağlar, Cerrah Kemalgil, Kotanoğlugil, Kantikgil, Kadıoğlugil, Çitilgil, Köşker Bilalgil, Malmüdürügil, Bedri Tolgagil, Muhacirgil, Fotoğrafçıgil ve daha birçokları burada otururlar. Okuryazar oranı % 100’e yakındır. Necmettin Kavuncu’nun oğlu Tuğgeneral Tuncay Kavuncu da bu mahalleden yetişmiştir. Muhtarı Lütfi Kırık’tır.

12- KÖSEOĞLU MAHALLESİ: Çarşının bitişiğindedir. Kuzeyinde Mehmet Akif, batısında Çarşı, güneyinde Berenge, doğusunda Çobanlı Mahalleleri ile çevrilidir. Mahallede Kürkçüoğulları, Gazozcular, Gafıloğlugil, Mafuagil, Bayındıroğlugil, Emiroğlugil, Postoğlugil, Kombulgil, Cambazgil, Kasım Hocagil, Şoför Aligil, Nalçakanlar, Severler, Sefil Ustagil, Hükümet ve Belediye binaları da bu mahallenin sınırlarındadır. Mahallelinin çoğu esnaftır. Mahva Zadelerden Ziver Efendi, Gafıloğullarından Cemal Gafıloğlu, Nalçakanlardan, Kemal Nalçakan bu mahalleden belediye başkanlığı yapmış şahıslardır. Okuryazar oranı % 100’e yakındır. Muhtarı Süleyman Yedekçi’dir.

13- MEHMET AKİF (POŞATAR) MAHALLESİ: Çarşının bitişiğinden başlar, 700 m. ye kadar uzanır. Kuzeyinde Post Tepesi, batısında Çobanlı, doğusunda Köseoğlu, kuzeyinde Yeni Mahallelerle çevrilmiştir. Engebeli bir yerleşim yerine sahiptir. Suyu biraz azdır.  Mahallelinin büyük kısmı esnaftır. Bu mahallemizde Uğurlikgil, Topal Hikmetgil, Ufuk Güzelgil, Tüccar Naimgil, Kunduracı Kadir Hakangil, Tenekeci Mehmetgil, Manav Abdullahgil, Nalbant Mehmetgil, Ferolar, Erzengil,  Dervişağagil, Coskunemigil, Bayındıroğulları, Sarı Sakallıgil, Usta Garagil ve daha birçokları oturur. Büyük kısmı esnaftır. Okuryazar oranı yüksektir. Tümgeneral merhum Recai Uğurlu bu mahallemizden yetişenlerdendir. Muhtarı Turhan Onar’dır.

14- OSMANPAŞA MAHALLESİ: Çarşıya 3000 m. mesafededir. Yerleşim yeri engebelidir. Batısında Sekisu Mahallesi, kuzeyinde Divriği yolu ve dağı, doğusunda Eskişehir Kalesi, güneyinde Binberis Tepesi ile çevrilidir. Arapgir’in en eski yerleşim yeridir. Bu mahallemizde Akyollar,  Kotanlar, Hacı Ömergil, Başkayalar,  Gültekinler daha birçokları otururlar. Emekli Vali merhum Ahmet İzzettin Çağpar,  Gümrükçü Osman Paşa, oğlu Ethem Paşa, Cafer Paşa, vs. gibi yüksek rütbeli şahsiyetlerin mahallesidir. Okuryazar oranı yüksektir. Muhtarı Naci Başkaya’dır.

15- SEKİSÜ MAHALLESİ: Çarşıya 4000 m. mesafededir. Yerleşim yeri oldukça engebelidir. Kuzeyinde ve güneyinde, Divriği eski yolu, batısında göz, doğusunda Osmanpaşa Mahalleleri ile çevrilidir. Arapgir’in eski yerleşimlerinden biridir. Gözden çıkan Göz suyunun bu mahalleye sekiz su arkının çıkmasından bu isim verildiği rivayet edilmektedir. Suyu bol olduğundan bağ ve bahçeleri çok yeşil ve verimlidir. Bir kısım insanlar sebzecilik ve meyvecilikle, bir kısmı da çarşıda esnaflık yapmaktadırlar.  Mahallemizde Şengüller, Sekisular, Büyükbaşlar, Çağdaşlar, Ocakgil, Galip Beyler ve daha birçokları otururlar. Okuryazar oranı oldukça yüksektir. Bu mahallemizden merhum Ali Vecdi Bingöl emekli eğitimci, tarihçi, şair ve daha birçok kişiler yetişmiştir. Muhtarı Yusuf Nail Büyükbaş’tır.

16- SERGE MAHALLESİ: Çarşıya 5000 m. mesafededir. Daha önce Şıhlar Mahallesi’ne bağlı iken, sonra ayrılarak mahalle olmuştur. Doğusunda Yaylacık Köyü,  Güneyinde Kozluk Çayı, batısında Aşağı Şıhlar Mahallesi ile çevrilidir. Yerleşim yeri çok engebelidir. Arazilerinin büyük çoğunluğu Kozluk Çayı Vadisi’ndedir. Arazisi az olanların bir kısmı da Kozluk Çayı kenarında tarla kirlıyarak sebze ekmektedirler. Hepsinin esas meslekleri sebzeciliktir. Ürettikleri sebzelerin büyük kısmını da komşu ilçe Divriği’ye, bir kısmını da Malatya’ya götürüp satmaktadırlar. Okuryazar oranı iyidir. Burada Meraylar, Cemal Dayıgil, Kürt Aligil ve daha birçokları otururlar.  Muhtarı Musa Meray’dır.

17- ŞIHLAR MAHALLESİ: Çarşıya 1500 m. mesafededir. Kuzeyinde Kozluk Çayı, güneyinde Mamu Dağı, batısında Mehmet Akif Mahallesi ile çevrilidir. Yerleşim yeri engebelidir, suyu boldur.  Halkının bir kısmı çarşıda esnaftır, bir kısmı da sebzecilik ve meyvecilikle uğraşırlar. Bu mahallede Köroğlugil, Topal Mevlüt Dayıgil, Salih Dayıgil, (Ayancı) Avunikgil, Hilmi Hocagil, Cercis Dayıgil, Ağadayıgil, Yeni Komşugil, Memişgil,  Tüfekçigil, Başı Açık Hasangil, Teptelioğlugil, Rüştü Dayıgil, Nurettin Dayıgil, Köşker Ali Dayıgil, Kadıoğlugil ve daha birçokları otururlar. Okuryazar oranı oldukça yüksektir. Bu mahallemizden Şeyh Ömer Nurani Baba, şair İdraki (Ahmet) yetişmişlerdir. Muhtarı Hasan Karaca’dır.

18- YENİ MAHALLE: Çarşıya bitişiktir. Doğusunda Çarşı, güneyinde Hocaali, batısında Aşağı Çörenge Mahalleleri, kuzeyinde Çerkez Tepesi ve sanayi sitesi ile çevrilidir. Bu mahallede Karayolları, Ziraat Müdürlüğü, Jandarma Dairesi, T.C. Ziraat Bankası, PTT Müdürlüğü, Şoför Lütfi, Aydın Özer kardeşler, Kadir Derinpınarlar, Koculu Abdullah, Atilla Açıkalın, İbrahim Güngör, Mustafa Özer, Cevat Özdemir, Hocalar, Kahveci Hüseyin (Hüsük) Önen, Bahattin Yiğit, Lütfü Güneş, Bakkal Ali, Vicnalılar, Mavigözler ve daha birçokları oturmaktadırlar. Okuryazar oranı % 100’e yakındır. Bu mahallemiz yeni bir yerleşim yeridir.  Oturanların büyük kısmı memur ve esnaftır. Muhtarı Mehmet Tezel’dir.

19- YUKARI ÇÖRENGE MAHALLESİ: Çarşıya 1000 m. mesafededir. Batısında Aşağı Ulupınar, güneyinde Yukarı Yenice, doğusunda Aşağı Çörenge Mahalleleri, kuzeyinde Çerkez Tepesi ile çevrelenmiştir. Yerleşim yeri engebelidir, suyu boldur. Mahalle sakinlerinin bir kısmı sebze ve meyve yetiştirmektedirler, bir kısmı da çarşıda esnaftırlar. Bu mahallede Kalaycı Mustafa Güneşerler, Köşker Turangil, Hüseyin, Ahmet, Mehmet, Mahmut Kaya kardeşler, Manifaturacı Avni Güreler, Hakkı Birliker, Şoför Turangil, Bebüroğlugil, Garacikgil, Köroğlugil, Güllübacıgil, Birlikerler, Balmanlar, daha birçokları burada otururlar. Okuryazar oranı yüksektir. Karayolları Genel Müdür Yard. Merhum Güner Birliker, İller Bankası eski su ve kanalizasyon Reisi Vahap Balman bu mahalleden yetişmiştir. Muhtarı Herkül Koçer’dir.

20- YUKARI ULUPINAR MAHALLESİ: Çarşıya 3000 m. mesafededir. Batısında Gözeli Köyü, güneyinde Aşağı Ulupınar Mahallesi, kuzeyinde Çerkez Tepesi, batısında Göldağı ile çevrilidir. Yerleşim yeri engebelidir, suyu boldur. Mahalle sakinlerinin bir kısmı bağ, bahçe, sebze,  meyve üretmekteler, bir kısmı da çarşıda esnaflık yapmaktadırlar. Bu mahallemizde Kıtılıgil, Çamovgil, daha birçokları otururlar. Okuryazar oranı yüksektir.  Muhtarı Şükrü Çam’dır.

21- YUKARI YENİCE MAHALLESİ: Çarşıya 600-1000 m. mesafededir. Batısında Hezenek ve Aşağı Ulupınar, kuzeyinde Aşağı Çörenge ve Hocaali, doğusunda Aşağı Yenice, güneyinde Cömertli Mahalleleri ile sınırlıdır. Yerleşim yeri az engebelidir. Suyu bol arazileri geniştir. Halkın bir kısmı çarşıda esnaftır, bir kısmı memur, bir kısmı da sebze ve meyvecilikle uğraşırlar. Bu mahallemizde Balibeyoğlları, Kâtip Nurettingil, Rıza Erler, Altaylar, Kamil Niksarlıgil, Özdemirler, Kömürcüler, Ersoylar, Hami Hocagil, Şekercigil, Ertekinler, Fehmi Gürgil (şair), Adikgil, Kocamazlar daha birçokları oturmaktadırlar. Okuryazar oranı oldukça yüksektir. Muhtarı Veli Boztepe’dir.

Tüm mahallelerimizden gurbete, bilhassa İstanbul’a, Malatya’ya, Ankara’ya, İzmir’e, Adana’ya Mersin’e Tarsus’a, Sivas’a, Elazığ’a, Kayseri’ye, Ege Bölgesi’ne ve Trakya’nın birçok yerine göç vermiştir. Geriye kalanlar ise bir kısmı çarşıda esnaf, bir kısmı da bağ, bahçe ve ziraatla uğraşmaktadırlar. Kış meyveleri hariç, çoğu kimse hiç çarşıdan sebze meyve almamakta, kendi ihtiyaçlarını bağ ve bahçelerinden karşılamaktadırlar. Genellikle soğan, patates, kavun ve karpuz gibi tarla mahsullerini çarşıdan almaktadırlar.

Yazan/Hazırlayan: M. Burhan Özünal

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: